Bangkok Bottling Company Thailand

Bangkok Bottling Company 395 Silom Road Bangkok Thailand cover:15.6x9.5cm no postmark Thailand 2+2baht+80St. Airmail (1950s)
Bangkok Thailand BCN7376

No comments:

Post a Comment